De privacyverklaring van UniekDating

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. UniekDating voldoet aan de voorwaarden die deze verordening stelt. Uw privacy als deelnemer heeft onze volle aandacht en prioriteit. Privacy vormt immers de basis van de wijze waarop wij onze bemiddelingsdiensten aanbieden aan onze deelnemers zodat zij zich in vol vertrouwen kunnen focussen op waar het allemaal om draait: het zoeken naar een fijne en passende relatie!

Wij stellen het op prijs dat u op ons vertrouwt wanneer u ons uw persoonsgegevens en verdere informatie verstrekt en wij nemen dit niet lichtvaardig op.

Aan uw privacy doen wij geen enkele concessie. Wij streven ernaar transparant te zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Om er zeker van te zijn dat u als onze deelnemer net als wij de regels met betrekking tot privacy goed begrijpen, hebben wij onze privacyverklaring en de hieraan gerelateerde documenten in begrijpelijke taal geschreven. Wij willen dat u ons privacy beleidaandachtig leest en onze privacy procedures goed begrijpt!

We doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken en te beveiligen. Wij hebben duidelijke regels opgesteld in overleg met ter zakekundige experts en verbeteren onze dienstverlening en daarmee ook ons privacy beleid voortdurend ten gunste van onze deelnemers.


Privacyverklaring

Door UniekDating worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
UniekDating vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van alle partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens zelfstandig of op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
UniekDating is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van UniekDating verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door uzelf worden opgegeven of die wij verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de dienst.

De instrumenten die UniekDating biedt ter uitvoering van de overeenkomst zijn: een persoonlijk intakegesprek, het aanmaken van een profiel voor onze website, het zoeken op andere profielen naar een match, uw interesses kunnen aangeven, de beoordeling van de match door UniekDating, het regelen van een eerste en eventueel een tweede date.
Op onze website treft u profielen aan van andere deelnemers, persoonlijke adviezen over de aanpak en onze spelregels en andere voor de door ons geleverde diensten belangrijke meldingen. Op de site bent u alleen bekend met uw profiel.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt:

  • Door deelnemers zelf verstrekte gegevens: naam, woonplaats, geslacht, leeftijd, beroep, opleidingsniveau, burgerlijke staat, kinderwens, levensbeschouwing, haarkleur, oogkleur, lengte, gewicht, rookgedrag, drinkgedrag, seksuele voorkeur, profielteksten, foto's, naam, e-mail adres, betaalgegevens, lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  • De door het gebruik van de site ontstane gegevens: IP-adres, apparaat gegevens en cookies.
    Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de datingcoach, niet verstrekt aan derden.


Inzage, correctie en verwijderen

Inzage, correctie of verwijderen van uw gegevens kunt u doen door ons hierover te mailen aan: info@uniekdating.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren via uw mailadres.
U kunt zelf op elk gewenst moment aangeven of uw profielgegevens en eventuele teksten en/of foto's wel of niet zichtbaar moeten zijn voor de anderen. Ingeval u ons verzoekt uw deelname definitief te beëindigen dan zijn uw gegevens niet meer in te zien door anderen. Wij doen dit op uw verzoek.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen over deze privacyverklaring?

Heeft u toch nog vragen inzake de privacy op UniekDating, stuur een e-mail naar ons of bel ons.

UniekDating

Marieke (0652324045)
Marike (0652357279)


Klachtrecht

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.


Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer/device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server worden teruggestuurd.

UniekDating slaat op geen enkele wijze persoonsgegevens op in een cookie. Onze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website en vallen daarom niet onder de cookiewetgeving.


UniekDating 23 mei 2018